>

Evaluaties en retraites met de raad bieden uitstekende platforms aan het identificeren van interesses, het betreffende de oppervlakte komen van kwesties, het bevorderen van discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In vaak bedrijven bestaan deze processen standaard terechtkomen en passen ze zeker keurig in uw activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verstrekken ze het mogelijkheid aan het bestuur om niets alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het meerdere senior management te ontmoeten. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daar is genkel magische formule voor dezelfde beoordeling sinds een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt en de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties met elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf ben een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties met de dag. Een effectieve manier vanwege het allemaal in perspectief te plaatsen, is door uit een beslotenheid betreffende de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders vanwege belangrijke inzichtoogmerk, opzet, plan, voornemen, zin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen in minder formele settings.
  • Evalueer het prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling betreffende het handelsbedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen beheersen worden.

board management software

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar in een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om bewaren toe erbij wijzen betreffende elke bestuurder om op een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in de loop met een jaar de gelegenheid heeft vanwege naast elke andere directeur te zitten en management board daarmee te kletsen.
  • De niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als een voorzitter lid is betreffende het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met beslist individuele bestuurder om dezelfde maaltijd te horen betreffende de directeur over de bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan ook problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie bestaat.
  • Het CEO behoren minstens dezelfde keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die een directeur heeft over het bedrijf, het management plus de evenement van de CEO. Het NED-voorzitter, wanneer die daar is, moet hier nauw bij worden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen de stoel te lobbyen waar zich misschien spanningen alsof problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête ofwel een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak verricht door een voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot beslist succesvolle evaluatie is u creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er er gerust van is dat hen antwoorden niets aan hen kunnen word toegeschreven plus dat zij zich niet persoonlijk voor het hele bord moeten schamen door wat iemand anders in de groep betreffende hen zou zeggen. Een evaluatie moet worden gevolgd door dezelfde rapport aan de voltallige raad plus, indien van toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet enkel de persoon die u onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking erbij zien krijgen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging om zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om dit weerstand erbij verminderen, is om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van de oefening ben om het prestaties erbij verbeteren in plaats met kritiek bij leveren met prestaties of gedrag. Het behandelen van beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, boven plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan dezelfde meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is u tijd voordat het bestuur. De retraite wordt beslist locatie voor groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.